Duurzame inzetbaarheid is een samenspel tussen organisatie en individu. Afstemmen van wederzijdse wensen en verwachtingen, van persoonlijke behoeften van de medewerker enerzijds en behoeften vanuit de organisatie anderzijds, is belangrijk. Communicatie is daarin het sleutelwoord. Maar ook het hebben van een visie en HR-beleid inzake duurzame inzetbaarheid, en deze concreet uitdragen is van belang. Bewust Loopbaanadvies en coaching coacht en adviseert uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid, mobiliteitsbevordering en duurzame inzetbaarheid. Dit is altijd maatwerk, afhankelijk van de specifieke vraag en de fase waarin een organisatie zich bevindt. In een uitgebreide kennismaking wordt de vraag en behoefte doorgesproken en geïnventariseerd. Op grond daarvan wordt een voorstel gemaakt.

Voorbeeld van een aanpak kan zijn:

  • Vraagstelling en analyse van de Nu-situatie resulterend in een rapportage met bevindingen en concrete aanbevelingen
  • Advies en coaching bij het realiseren van een visie op Morgen met concrete realistische doelen
  • Advies en coaching bij de implementatie in de organisatie
  • Borging en nazorg