De maatschappij verandert, organisaties veranderen om tijdig en adequaat op marktontwikkelingen en klantbehoeften in te kunnen spelen, daarmee veranderen functies, oude beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan, functieflexibiliteit wordt gevraagd. We moeten, of willen langer door werken. Zelfkennis en anticiperen op veranderingen zijn beide nodig voor een blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid is een samenspel tussen organisatie en individu. Tussen een medewerker en leidinggevende, gefaciliteerd en ondersteund vanuit een visie en HR-beleid in de organisatie. Een medewerker die zelf de verantwoordelijkheid neemt over zijn of haar loopbaan, zelf koers en doel bepaalt en zorgt dat hij of zij aangesloten blijft bij de vraag van nu en in de toekomst. Maar ook de leidinggevende die een dergelijke opstelling op waarde schat, faciliteert, stimuleert, zodat een medewerker zich kan ontwikkelen en van waarde is en blijft voor een organisatie, of, indien gewenst, een volgende werkgever.

Bewust loopbaan advies en coaching coacht medewerkers in deze gedragsverandering en denkwijze door middel van het programma Loopbaan in beweging. Bewust loopbaan advies en coaching coacht uw organisatie met het programma Organisatie in beweging.