Wij hebben al meerdere loopbaan oriëntaties bij Bewust Loopbaanadvies ondergebracht. Wat wij merken is dat het loopbaantraject wat hier gevolgd wordt twee gevolgen heeft: men is zich beter bewust van zichzelf (in relatie tot het werk en de ander) en kan hij/zij beter keuzes maken ten aanzien van de eigen loopbaan. 

Met name dat eerste wordt zowel door ons als door de mensen die een traject met Jacqueline zijn aangegaan, als zeer waardevol ervaren. Om een volgende stap in de loopbaan te kunnen zetten, heeft men veelal ook iets te leren over zichzelf. Jacqueline pakt dat heel natuurlijk en vanzelfsprekend op, maar schuwt het ook niet om de ander aan te spreken op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Het is bijzonder te zien hoeveel vertrouwen zij bij de coachee wekt, waardoor de ander verder kan.


Daarnaast heb ik zelf regelmatig overleg met Jacqueline omtrent onze organisatieontwikkeling en mobiliteit binnen onze stichting. Ik waardeer daarin haar kritische houding, die ze combineert met een zeer open houding. Dat levert mij regelmatig op dat ik toch keuzes opnieuw overweeg of besluiten opnieuw tegen het licht houd. Zo heeft zij, in het kader van onze verplichte overplaatsingsronde, workshops gegeven aan de kandidaten die moesten verplaatsen, maar dat niet wilden. Zij is met deze collega’s op zoek gegaan naar een innerlijke motivator om de verplichte nieuwe werkplek om te buigen naar een uitdaging (mentaal model). Het is bijzonder te zien hoe de mensen binnenkwamen (volledig in de weestand) en hoe zij de workshop verlieten (dachten in mogelijkheden).