Transparantie en zorgvuldige afspraken helpen als je afscheid neemt van medewerkers.

Positief leren terugkijken op een periode waarin veel is geleerd, maakt de weg vrij om succesvol te solliciteren.

Outplacementbegeleiding ondersteunt bij het vinden van een passende baan en vergroot de kans op ambassadeurs.

Ontslag heeft grote impact voor diegene die de organisatie verlaat en op je organisatie als geheel. Zeker als er geen outplacementbegeleiding wordt aangeboden, straalt dat niet positief af op je organisatie. Een begeleiding waarin geen aandacht is voor het baanverlies en geen ruimte voor verwerking, maakt positief terugkijken voor de betreffende medewerker moeilijk. Dit leidt allesbehalve tot ambassadeurs. Al met al levert dit reputatieschade op voor een organisatie en heeft dat ook effect op de medewerkers die nog bij je werken. Alleen maar verliezers dus!

  • Outplacementbegeleiding helpt je medewerkers ook positief terug te blikken op de loopbaan tot nu toe. Dat vergroot de kans op happy leavers.

  • Gerichte coaching en training zorgt ervoor dat de medewerker vol zelfvertrouwen op zoek gaat naar een nieuw loopbaanperspectief.

  • Het stopt niet bij het vinden van de nieuwe passende baan. Nazorg in de eerste maanden is helpend voor een duurzame plaatsing.

Bewust Loopbaanadvies en Coaching vindt het belangrijk om tijdens een outplacement traject samen met de betreffende werknemer vanuit verschillende kanten naar de ontstane situatie te kijken.
Daarom staan we stil bij het baanverlies maar ook de voorbije periode, waarin ongetwijfeld veel is geleerd en met plezier is gewerkt. Waarderend terug kunnen kijken, helpt bij het zoeken naar een nieuwe baan en het maken van keuzes.

Ondanks het ontslag ontpoppen je ex-medewerkers zich tot ambassadeurs. Wij noemen dit happy leavers.
Een outplacementtraject biedt voor dit alles de ruimte, maar richt zich uiteraard vooral op de begeleiding van werk naar werk. Bewust Loopbaanadvies en Coaching heeft veel ervaring met succesvol uitplaatsen van medewerkers. Plaatsingscijfers zeggen ons niet alles maar op een plaatsingspercentage van 85% en een klanttevredenheid van 8,6 zijn we trots.

beter functioneren, happy leavers, outplacement, loopbaanperspectief

Stapsgewijs succesvol naar een nieuwe baan

Afstemming over het gedane outplacementaanbod en het uitbrengen van een maatwerkofferte.
Zorgvuldig intakeproces waarin plek is voor verliesverwerking en positieve energie wordt gegenereerd voor het succesvol zoeken naar een nieuwe baan.
Gericht coachen bij het ontwikkelen van de juiste sollicitatievaardigheden en begeleiden bij het sollicitatieproces.
Nazorg in de nieuwe baan.
happy leavers
happy leavers, verzliveren van talent

Ex-medewerkers worden ambassadeurs

Bewust Loopbaanadvies en Coaching weet dat negatief terugkijkende ex-medewerkers je reputatie geen goed doen als organisatie. Je hebt liever ‘happy leavers’ die blijvende ambassadeurs voor de organisatie kunnen zijn.

Een outplacementtraject bij Bewust Loopbaanadvies en Coaching levert hieraan een belangrijke bijdrage door ex-medewerkers uit te nodigen waarderend terug te kijken naar de afgesloten periode. Dit helpt om met een goed gevoel afscheid te nemen. In het traject is er ruimte om het ontslag te verwerken en doen ze nieuwe energie op. Ze ontwikkelen actuele sollicitatievaardigheden waardoor ze weer kansen voor zichzelf zien en hiermee succesvol aan de slag kunnen om een nieuwe baan te vinden.

Overweeg je afscheid te nemen van een medewerker en wil je dat zorgvuldig doen?

Wil je op de hoogte blijven van onze dienstverlening, schrijf je dan in voor de kwartaalnieuwsbrief.