Wist je dit al?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt MKB bedrijven de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor diverse activiteiten, die Leren en ontwikkelen binnen de organisatie vorm te geven. Dat kan een onderzoek zijn naar het leerklimaat maar ook concrete activiteiten die ervoor zorgen dat blijven leren binnen een organisatie en door medewerkers als belangrijk en gewoongoed wordt ervaren. Veel informatie hierover is te vinden op:

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Als je wilt weten hoe je deze subsidie aanvraagt, neem dan contact op. Een goed onderbouwde subsidieaanvraag is het halve werk. Eenmaal toegekend, kan ik met de inmiddels opgebouwde ervaring jouw organisatie helpen om het ingediende plan, samen vorm te geven.
Meer weten?  Bel gerust of stuur me een mailbericht.

Als je wilt weten hoe je deze subsidie aanvraagt, neem dan contact op.

Hoe werkt het?

Deze subsidieregeling is natuurlijk super mooi. Er is een behoorlijke pot subsidie, en, je voelt het al aankomen, er zijn nóg meer aanvragen. Dus niet iedere aanvraag wordt ingeloot. Want zo werkt het nu eenmaal.

Laat je daar niet door tegenhouden. Begrijp jij als werkgever dat Leren en Ontwikkelen belangrijk is? Om te kunnen anticiperen op de veranderingen in onze maatschappij? Wil jij vanuit goed werkgeverschap hier invulling aan geven?  Je medewerkers faciliteren in hun leer- en ontwikkelproces, zodat zij succesvoller kunnen bijdragen aan de ambities en doelen van jouw organisatie? Maar ook, hen helpen te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid?

Neem dan contact met mij op. Samen kijken we hoe we dit, al dan niet met subsidie, op een passende wijze vorm kunnen geven.