Jacqueline 2021Bewust stil staan bij wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en waar je voor staat. Vanuit bewustwording en bewustzijn beweging creëren. Om vervolgens van daaruit te anticiperen op de toekomst en te werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid. Dat is waar Bewust Loopbaanadvies en Coaching voor staat en in wil bijdragen, zowel op organisatie niveau als op individueel niveau.

Belangrijke aspecten die Bewust Loopbaanadvies en Coaching uitdraagt in de dienstverlening zijn eigen regie over je loopbaan, van afhankelijkheid naar relatieve onafhankelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, duurzaam resultaat voor individu en organisatie.
Betrokkenheid en ondersteuning vanuit de organisatie, van leidinggevenden en HRM zijn van wezenlijk belang als het gaat om duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling van medewerkers. Bewust Loopbaanadvies en coaching adviseert organisaties rondom het thema loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid zodanig dat dit ook op organisatieniveau structureel aandacht krijgt.

Bewust Loopbaanadvies en Coaching is in 2007 opgericht door Jacqueline Gielen. Vanuit een jarenlange en brede advieservaring binnen diverse organisaties op het gebied van arbodienstverlening is Bewust Loopbaanadvies en Coaching ontstaan vanuit een eigen wens naar meer beweging in en regie over haar loopbaan.
Wat mensen drijft, de relatie mens en werk, mens en gezondheid, bevlogenheid en het voorkomen van verzuim waren en zijn de interessegebieden van Jacqueline, al vanaf het begin van haar eigen carrière. Eigen ervaringen in haar loopbaan hebben er toe geleid dat aspecten als eigen regie, persoonlijk leiderschap, werken vanuit je kracht en talenten, en marktgericht zijn, daarbij zijn gekomen.

Jacqueline is Noloc erkend Loopbaanprofessional, en werkt voor grotere opdrachten samen met Smart Group.