Een goed leerklimaat is in het belang van de toekomst voor elke organisatie en haar medewerkers.

Weten waarin je moet investeren om je medewerkers door te ontwikkelen naar competenties van de toekomst is cruciaal.

Actueel vakmanschap is een belangrijke voorwaarde om adequaat te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt.

Je bent als organisatie onvoldoende voorbereid op de toekomst wanneer er te weinig aandacht is voor blijven leren en ontwikkelen. Dat maakt je organisatie minder slagvaardig.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen zich graag willen ontwikkelen. Ontbreken de mogelijkheden daarvoor in de organisatie, dan loop je het risico dat je medewerkers een baan elders gaan zoeken.

  • Elke organisatie handelt vanuit een visie. Doorvertaling van deze visie naar een passend leerklimaat vergroot de kans dat leren en ontwikkelen gewoongoed wordt.
  • Investeren in je medewerkers vergroot de medewerkersbetrokkenheid en de binding met jouw organisatie.
  • Een lerende organisatie kan beter anticiperen op de toekomst, toont zich een goed werkgever en is mede daardoor aantrekkelijk voor instroom van nieuw talent.

Bewust Loopbaanadvies en Coaching adviseert organisaties, nu wellicht meer dan ooit, aandacht te besteden aan een goed leerklimaat. Een kritische succesfactor voor het anticiperend vermogen van een organisatie in snel veranderende tijden is de doorontwikkeling van iedere medewerker. Aandacht voor blijven leren is in onze ogen essentieel om organisatiedoelen te kunnen realiseren.

Functies verdwijnen en nieuwe ontstaan. Dat betekent actief bijhouden van vakmanschap en het ontwikkelen van competenties van morgen. Medewerkers bewust maken van de noodzaak van blijven leren is een belangrijke rol voor iedere leidinggevende. Bewust Loopbaanadvies en Coaching traint en coacht leidinggevenden om succesvol toekomstgesprekken te kunnen voeren met medewerkers over leerbehoefte en ontwikkelambitie.

Wil je aan de slag met leren en ontwikkelen?
flexibiliteit, investeren, outplacement

In 3 stappen naar een passend leerklimaat

Op organisatie- en afdelingsniveau de gewenste ‘future skills’ in kaart brengen en de benodigde verander- en leerinspanning vaststellen.
In toekomstgesprekken het belang van blijven leren onder de aandacht brengen en medewerkers stimuleren eigen verantwoordelijkheid te pakken.
Toewerken naar een persoonlijk ontwikkelplan waarin medewerkers ook hun eigen ambitie terug zien.
investeren
jacqueline, loopbaancoaching

Aandacht voor blijven leren is essentieel

Bij Bewust Loopbaanadvies en Coaching snappen we dat je als organisatie graag een krachtig antwoord wil geven op veranderingen in de markt. Slagvaardig opereren in plaats van onvoldoende voorbereid zijn op de vraag van morgen. Dat vraagt om de juiste kennis, vaardigheden en werkhouding bij je medewerkers. Medewerkers die hun vak verstaan, de noodzaak van leren en ontwikkelen voldoende zien en daarin ook eigen verantwoordelijkheid nemen.

Bewust Loopbaanadvies en Coaching gelooft dat investeren in leren en ontwikkelen belangrijk is voor de toekomst en continuïteit voor zowel organisatie als medewerkers. Een toekomstbestendige organisatie, waarin leren en ontwikkelen gewoongoed is, is namelijk in het belang van iedereen.

Wil je op de hoogte blijven van onze dienstverlening, schrijf je dan in voor de kwartaalnieuwsbrief.