Medewerkers in staat stellen aan hun toekomst te werken is óók in het belang van de organisatie.

Medewerkers die actief aan hun loopbaan werken vergroten de eigen inzetbaarheid.

Loopbaancoaching helpt medewerkers passende loopbaankeuzes te maken.

Organisaties die medewerkers onvoldoende ondersteunen bij hun loopbaanvragen, dragen niet bij aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van hun medewerkers. Soms zijn medewerkers zoekend naar een passend loopbaanvervolg en komen ze daar zonder hulp van een loopbaancoach niet uit. Dit negeren heeft een negatief effect op de motivatie van de medewerker.

  • Loopbaancoaching leidt tot zelfbewuste medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan en inzetbaarheid, nu en in de toekomst.

  • Loopbaancoaching helpt medewerkers bewust keuzes maken en vanuit kracht het toekomstgesprek met de werkgever te kunnen voeren.

  • De dialoog tussen werkgever en medewerker over loopbaanambities resulteert in wederkerige loyaliteit.

Bewust Loopbaanadvies en Coaching begrijpt hoe belangrijk het is voor een organisatie als medewerkers zelf verantwoordelijkheid durven en willen nemen voor hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. De praktijk is dat niet iedere medewerker dat doet of kan. Ambities kennen en hierover in gesprek zijn is in het belang van ieders toekomst.

Sinds 2007 begeleid ik veel medewerkers in hun zoektocht naar een nieuw en realistisch loopbaanperspectief. Ik help hen passende keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Het stimuleren en leren voeren van een goede dialoog met de leidinggevende over wederzijdse ambities en loopbaanmogelijkheden is van groot belang in iedere organisatie. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dat een kritische succesfactor.

beter functioneren, happy leavers, outplacement, loopbaanperspectief

In 3 stappen naar een toekomstgericht loopbaanplan

Kennismaking en gezamenlijk vaststellen van de persoonlijke loopbaanvraag.
Coaching van de medewerker; inzicht verkrijgen in ambities, motivatie en condities voor het realiseren van het gewenste loopbaanperspectief.
Het opstellen van een persoonlijk plan van aanpak dat besproken kan worden met de leidinggevende.
loopbaanperspectief
beter functioneren, loopbaanperspectief

Transparantie over wederzijdse ambities leidt tot meer loyaliteit en mogelijkheden

Bewust Loopbaanadvies en Coaching is van mening dat medewerkers die zoekend zijn in hun loopbaan er goed aan doen om in actie te komen. Loopbaancoaching brengt inzicht en helpt bij het wegnemen van twijfels en het maken van toekomstgerichte loopbaankeuzes. Wanneer mensen blijven hangen in onzekerheid of passief in hun baan wachten op dingen die komen gaan, zullen ze uiteindelijk minder goed functioneren.

Als organisatie wil je liever medewerkers die plezier uit hun werk halen, zich willen ontwikkelen en een bijdrage leveren. Aandacht en ruimte geven voor loopbaanontwikkeling helpt daarbij in positieve zin. Veel mensen vinden het lastig om hun ambitie te ontdekken en te delen met hun werkgever. Anderen aarzelen en hebben moeite met het maken van keuzes. Organisaties doen er in zulke situaties goed aan medewerkers de mogelijkheid te bieden een loopbaancoach in de arm te nemen.

Bewust Loopbaanadvies en Coaching is een bureau dat zowel met de medewerker als de organisatie meedenkt.

Wil je op de hoogte blijven van onze dienstverlening, schrijf je dan in voor de kwartaalnieuwsbrief.