Talenten verder ontwikkelen, zorgt ervoor dat het aanwezige potentieel maximaal wordt benut.

Talenten de ruimte geven zorgt voor organisatieontwikkeling en draagt bij aan motivatie en eigenaarschap van medewerkers.

Medewerkers die zich ontplooien, bepalen mede het succes en de groei van je organisatie.

Organisaties besteden vaak veel kosten aan werving, terwijl ze onvoldoende zicht hebben op mogelijk aanwezig talent. Te weinig oog voor het potentieel van je medewerkers zorgt dat medewerkers zich niet gezien of gewaardeerd voelen. Dit kan leiden tot vertrek van medewerkers, omdat ze waardering en uitdaging in het dagelijkse werk missen.

  • Weten welke talenten en ambities je medewerkers hebben, en ze helpen deze te ontwikkelen, brengt jouw organisatie verder.

  • Voortdurende aandacht voor talentontwikkeling in een organisatie draagt bij aan een positief werkgeversimago en gemotiveerde medewerkers.

  • Medewerkers die uitgedaagd worden hun talenten verder te ontwikkelen, zijn gemotiveerder en beleven meer werkplezier.

Bewust Loopbaanadvies en Coaching onderschrijft het belang voor jouw organisatie om zicht te hebben op de talenten en ambities van je medewerkers. Nog belangrijker is het om dit aanwezige potentieel verder te ontwikkelen. Het zorgt voor meer betrokkenheid en werkplezier bij je medewerkers omdat er aandacht is en ontplooiingskansen ontstaan.

Bewust Loopbaanadvies en Coaching weet en ziet in de praktijk dat aandacht voor talentontwikkeling in organisaties ervaren wordt als een zingevend en positief proces. Het draagt bij aan binding van medewerkers en een positief leerklimaat en werkgeversimago.

happy leavers, verzliveren van talent

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Samen ontwikkelen van een aanpak rondom talentspotting en talentontwikkeling.
Met behulp van de TMA (TalentMotivatieAnalyse) in kaart brengen van drijfveren, talenten en ontwikkelpotentieel; op individueel- en teamniveau.
Samen met de organisatie, betrokken team en/of medewerker vaststellen hoe het ontwikkelpotentieel maximaal benut kan worden en hoe teamleden elkaar kunnen versterken.
verzilveren van talent
aandacht, talentontwikkeling, verzilveren van talent

Talentontwikkeling is een zingevend en positief proces

Iedere organisatie wil een goede werkgever zijn waar medewerkers graag werken en zich kunnen door ontwikkelen. Weten welk talent in iedere medewerker schuilt en dit potentieel niet onbenut laten, is een uitdaging voor elke organisatie. Aandacht voor talentontwikkeling is echter van enorm belang voor het toekomstperspectief van je organisatie. Het biedt je medewerkers de kans zichzelf te ontplooien. En dat leidt tot grotere medewerkerstevredenheid, meer betrokkenheid en werkplezier. Ook bedrijfsresultaten zullen hierdoor verbeteren.

Onze aanpak start bij het samen ontwikkelen van een visie op talentontwikkeling, als die er nog niet is. We ondersteunen bij het in kaart brengen van de talenten en ambities van de mensen die bij jou werken. Met advies en passende instrumenten helpen we je als organisatie het aanwezige potentieel zo optimaal mogelijk te benutten. Dit kan op zowel individueel als op teamniveau.

Wil je op de hoogte blijven van onze dienstverlening, schrijf je dan in voor de kwartaalnieuwsbrief.